Om meg / About me.

Kontakt.

 

Hvis har spørsmål, ta gjerne kontakt på Facebook, mobil eller mail.

 

Facebook: Oda Wennerstrand

Telefon: 952 44 229

Mail: oda2410 (at) hotmail.com

Instagram: odapodaa

 

Contact.

 

If you have questions, contact me on Facebook or E-mail.

 

Facebook: Oda Wennerstrand

Mail: oda2410 (at) hotmail.com

Instagram: odapodaa

 

Bakgrunn og kurs:

 

Jeg var styremedlem i Norsk Kooikerklubb fra 2010-2014.

I mai 2012 startet jeg som webmaster for Norsk Kooikerklubbs hjemmeside, og fortsetter som webmaster etter jeg har gått ut av styret.

 

Kurs:

  • November 2012: Del 1 av Norsk Kennel Klubs oppdretterskole.
  • Januar 2013: Avlsrådskurs, i regi av Norsk Kennel Klub.
  • Mars 2013: Del 2 av Norsk Kennel Klubs oppdretterskole.
  • November 2013: Norsk Kooikerklubbs dommerkonferanse v/ Jan Andringa, rasespesialist og tidligere oppdretter.

 

Background and courses:

 

I was on the board in Norwegian Kooikerhondje Club from 2010-2014.

I am Norwegian Kooikerhondje Club's webmaster from May 2012, and will continue even though I am not longer on the board.

 

 

Courses:

  • November 2012: Part 1 of the Norwegian Kennel Club's breeder school.
  • January 2013: Breeding course, by the Norwegian Kennel Club.
  • March 2013: Part 2 of the Norwegian Kennel Club's breeder school.
  • November 2013: Norwegian Kooikerhondje Club's judge conference by Jan Andringa, breed specialist and earlier breeder.

Om meg:

Jeg heter Oda, er født 16.juli 1992 og kommer fra Råholt. (20 minutter nord for Gardermoen.)

 

Sommeren 1993 satt jeg på terrassen og så på alle maurene som krøp forbi, mens jeg sa "voff voff."

Interessen må ha begynt da, for jeg har elsket hunder så lenge jeg kan huske.

Min 4 år eldre kusine hadde også en stor interesse for hund, så hun var mitt store forbilde.

 

Jeg måtte bli 15 år før jeg endelig fikk hund i hus. Pappa skulle aldri ha hund, så 3 år etter pappa døde ble Kaspar en del av familien.

Kaspar ble det viktigste i livet mitt og holdt meg oppe i en vrien periode.

Hundeinteressen og spesielt kooikerinteressen økte voldsomt de neste årene, så ønsket om nummer 2 ble etterhvert veldig sterkt. Ønsket var en flott, importert hannhund som kan brukes i avl.

På dagen, nøyaktig 4,5 år etter Kaspar kom hjem til meg, kom Anton i hus.

 

 

 

Fra august 2012-juni 2013 tok jeg et årsstudium i Økonomi og administrasjon ved Høgskolen på Gjøvik. Guttene var selvfølgelig med og vi koste oss masse i en romslig, koselig hybelleilighet med kort avstand til skolen.

 

 

I august 2013 flyttet vi til Hamar hvor jeg har begynt på Barnehagelærerutdanning, et 3 års bachelorstudie.

Hvorfor wennerstrand.nl?

 

Mitt etternavn er Wennerstrand. Det ble lagt til som mellomnavn 2005, og er min farmors pikenavn. I 2013 fjernet jeg Svendsen, slik at jeg nå kun heter Wennerstrand.

Et navn som kun 12 stykker i Norge hadde, før noen i familien vår tok det som mellomnavn.

 

Senere har jeg funnet ut at navnet stammer fra min tippoldefar Stefanus Wennerstrand, en svensk odelsgutt, som ikke ville ta over gården. Dermed stakk han av til Oslo, giftet seg med Marie og fikk tre sønner; Olof, Oscar og Karl. Karl var min oldefar.

 

Jeg var ikke klar over at ".no-adresser" kun kan brukes av registrerte firmaer, derfor ble det ".nl" akkurat på grunn av kooikerhundens opprinnelse i Nederland :-)

About me:

My name is Oda, I am born 16 July 1992 and comes from Råholt. (20 minutes north of Oslo Airport Gardermoen.)

 

Summer of 1993, I sat on the patio and saw all the ants that crawled by, while I said "wow wow."

The interest must have begun then, because I have loved dogs as long as I can remember.

My 4 year old cousin also had a great interest in the dog, she was my idol.

 

I had to turn 15 years before I finally got a dog in the house. My dad never wanted a dog, so 3 years after my dad died, Kaspar became a part of the family. Kaspar was the most important thing in my life and sustained me in a difficult period.

The dog interest and especially the intereset for Kooikerhondje increased dramatically over the next few years, and the thought of another dog became very strong. I wished for a great, imported dog that could be used in breeding.

On the day, exactly 4.5 years after Kaspar came home to me, Anton was a part of the family.

 

From August 2012-June 2013 I went to the University College in Gjøvik where I completed a year program in Business Administration.

We really enjoyed ourselves in a cozy studio apartment with a short distance to school.

 

In August 2013 we moved to Hamar, where I have started a bachelor's degree to become a preschool pedagogue.

Why wennerstrand.nl?

 

My last name is Wennerstrand. It was added as a middle name in 2005, and it is my grandmother's maiden name. In 2013 I removed my last name Svendsen, so my last name is now just Wennerstrand.

A name that only 12 people in Norway had, before anyone in our family added it as a middle name.

 

Later I found out that the name comes from my great-great grandfather, the swedish Stefanus Wennerstrand. He was going to take over his father's farm, but he didn't want to. So he run away to Oslo, married Marie and had three sons, Olof, Oscar and Karl. Karl was my great grandfather.

 

I was not aware that ".no addresses" only can be used by registered norwegian firms, therefore it is ".nl" because of the kooikerhondjes origin in the Netherlands :-)

Copyright © Oda Wennerstrand.