Kontakt.


Hvis har spørsmål, ta gjerne kontakt på Facebook eller mail.


Facebook: Oda Wennerstrand

Mail: oda2410 (at) hotmail.com

Instagram: odapodaa


Contact.


If you have questions, contact me on Facebook or E-mail.


Facebook: Oda Wennerstrand

Mail: oda2410 (at) hotmail.com

Instagram: odapodaa


Bakgrunn og kurs:


Jeg var styremedlem i Norsk Kooikerklubb fra 2010-2014.

I mai 2012 startet jeg som webmaster for Norsk Kooikerklubbs hjemmeside, og fortsetter som webmaster etter jeg har gått ut av styret.


Kurs:

  • November 2012: Del 1 av Norsk Kennel Klubs oppdretterskole.
  • Januar 2013: Avlsrådskurs, i regi av Norsk Kennel Klub.
  • Mars 2013: Del 2 av Norsk Kennel Klubs oppdretterskole.
  • November 2013: Norsk Kooikerklubbs dommerkonferanse v/ Jan Andringa, rasespesialist og tidligere oppdretter.


Background and courses:


I was on the board in Norwegian Kooikerhondje Club from 2010-2014.

I am Norwegian Kooikerhondje Club's webmaster from May 2012, and will continue even though I am not longer on the board.Courses:

  • November 2012: Part 1 of the Norwegian Kennel Club's breeder school.
  • January 2013: Breeding course, by the Norwegian Kennel Club.
  • March 2013: Part 2 of the Norwegian Kennel Club's breeder school.
  • November 2013: Norwegian Kooikerhondje Club's judge conference by Jan Andringa, breed specialist and earlier breeder.

Copyright © Oda Wennerstrand.