Vår hverdag / Everyday life.

Ovenfor kan du velge mellom linkene Bilder, Dagbok, Planer og Videoer.Jeg legger ut bilder relativt fort, hvertfall etter spesielle hendelser (kooikerturer, photoshooter, treff osv).

I dagboken legges det ut innlegg når noe interessant har skjedd,

og under Planer kan du se hva slags hunderelevante planer jeg har i fremtiden.Videoer:

Det er også mulig å se filmer av Kaspar og Anton.

Linken vil føre deg til min Youtube-konto, hvor jeg har lagt filmene med Kaspar og Anton i en egen spilleliste.Above, you can choose from the links Photos, Blog, Plans and Videos.I post photos relatively quickly, at least for special events (kooiker meetings, photo shoots etc.).

In the blog I will add new posts when something interesting has happened,

and under Plans you can see what kind of dog relevant plans I have in the future.Videos:

It is also possible to watch movies of Kaspar and Anton.

The link will take you to my Youtube account, where I have videos of Kaspar and Anton in a separate playlist.


Copyright © Oda Wennerstrand.