Antons utvikling / Anton's development.

4 dager / 4 days.


6 uker / 6 weeks.


12 uker / 12 weeks.


18 uker - 4 måneder / 18 weeks - 4 months.


24 uker / 24 weeks.


8 måneder / 8 months.


11 måneder / 11 months.

16 måneder / 16 months.

22 måneder / 22 months.

2 uker / 2 weeks.


8 uker / 8 weeks.


14 uker - 3 måneder / 14 weeks - 3 months.


20 uker / 20 weeks.


26 uker - 6 måneder / 26 weeks - 6 months!


9 måneder / 9 months.


1 ÅR / 1 YEAR.

1 1/2 ÅR / 1 1/2 YEAR.

2 ÅR / 2 YEARS.

4 uker / 4 weeks.


10 uker / 10 weeks.


16 uker / 16 weeks.


22 uker - 5 måneder / 22 weeks - 5 months.


7 måneder / 7 months.


10 måneder / 10 months.

14 måneder / 14 months.

20 måneder / 20 months.

Copyright © Oda Wennerstrand.