Mine hunder / My dogs.

Anton døde 27.april 2017.


Trykk deg inn på Kaspar eller Anton sin side hvis du vil lese mer om de.

Her finner du stort sett alt av informasjon;

Generell fakta, informasjon og bilder av foreldrene, familiealbum, deres resultater (bilder og kritikker fra utstillinger), deres farger, tekst fra ventetiden, en enkel stamtavle og en utvidet stamtavle med flere generasjoner inkludert bilder.


For å se parallell utvikling av Kaspar og Anton, med jevnlige bilder som viser likheter og forskjeller, trykk på "Development."

Anton passed away April 27th 2017.


Click on Kaspar or Anton's page or if you want to read more about them.

You can find pretty much all of the information;

General facts, information and pictures of the parents, family album, their results (images and judges reports from dog shows), their colors, text from the waiting time, a simple pedigree and an extended pedigree with multiple generations including pictures.


To see the parallel development of Kaspar and Anton, with regular pictures that shows similarities and differences, press "Development."


28.juni 2013. Kaspar 5 years & 10 months. Anton 1 year & 4 months. Kara 5 months.

Copyright © Oda Wennerstrand.