Bilder / Pictures.


                   EVERYDAY LIFE                KASPAR & ANTON AS PUPPIES               KOOIKER MEETINGS


Klikk på en av linkene ovenfor for å gå til et album.

Jeg har delt opp albumene litt, slik at det skal bli mer oversiktlig.

Albumet Kooikertreff brukes også på Kooikerklubbens hjemmeside.
Copyright © Oda Wennerstrand.